NEU/YO/ME

Junio de 1984, Eibar, nazco y crezco familiarizado con los pinceles y los carretes de fotografía. Hijo de profesora de dibujo y de químico aficionado a las reflex, llego a la Universidad  de Bellas Artes con aroma a líquidos de revelado y la primera cámara que no había que temer cargar a la luz del día, la era digital llegó con nuestras primeras barbas.

Licenciado y con la evidente inexperiencia laboral y vital, me mudo a Barcelona para seguir estudiando en la escuela Grisart. Un año intenso de aprendizaje con grandes profesores como Rafa Badía me devuelven a mi tierra con la firme idea del gran piscinazo. Abro mi propio estudio en Eibar.

10 años y un millón de disparos después, me encuentro compartiendo aventura audiovisual con tres compañeros en la productora TAOM.

1984ko Ekainean, Eibarren, pintzel eta argazki karrete artean jaio eta hazten naiz. Marrazketa irakasle (ama) eta argazkilari afizionatua zen kimiko baten (aitta) semea naizela, Leioako Arte Ederren fakultatera heltzen naiz, errebelatzeko kimiko usainez blai eta egun argitan kargatzeko beldurrik ematen ez duen lehenengo kamara eskuan dudala, izan ere garai digitala gure lehenengo bizarrekin batera sortu da.

Lizentziatua, lan munduan zein bizitzan esperientzia gabe, Bartzelonara bideratzen naiz Grisart eskolan ikasketak jarraitzeko. Rafa Badía handia bezalako irakasleekin jardunda, urtebeteren buruan etxera buelta egiten dut, barnean ideia finko bakar batekin, nere estudio propioa irekitzea Eibarren.

Gaur egun, 10 urte eta milioi bat argazki eta gero, beste hiru lagunekin hasitako ikusentzunezko abenturatxo batean nago murgilduta TAOM produktoran.